Technologia

JAK DZIAŁA ABT SHIELD?

Technologia 1

ABT SHIELD może błyskawicznie ocenić żądanie dostępu i określić, czy mamy do czynienia z wartościowym użytkownikiem – człowiekiem – czy też ze zautomatyzowanym atakiem.

1. Tagi śledzenia ABT SHIELD (witryny odsyłające https) są umieszczane na stronie internetowej, aplikacji lub zasobach reklamowych. Nasze piksele śledzenia (Tracking Pixels) mogą być w prosty sposób obsługiwane przez dowolny system TAG Manager i zainstalowane na stronie internetowej. Podczas ładowania strony internetowej fragment kodu javascript ładuje moduł śledzenia ABT SHIELD. Ta niewielkich rozmiarów aplikacja nie blokuje i nie spowalnia pracy użytkownika ani strony internetowej.

2. Od tego momentu śledzenie ABT SHIELD jest uruchomione w przeglądarkach użytkownika, mając dostęp do sieci, przeglądarki i danych użytkownika.

3. Dane ze śledzenia są przekazywane do umieszczonego w chmurze detektora botów i trolli, który w czasie rzeczywistym dokonuje oceny, przypisując określoną wartość ryzyka do źródła połączenia.

4. Ocena ryzyka wysyłana jest z powrotem do przeglądarki lub też jest przekazywana bezpośrednio do infrastruktury za pośrednictwem połączeniu serwer-serwer.

5. Infrastruktura może podejmować działania w oparciu o wynik oceny ryzyka dla sesji użytkownika na serwerze aplikacji, w infrastrukturze chmury lub na poziomie urządzenia sieciowego.

SCHEMAT DZIAŁANIA ABT SHIELD

Technologia 2

DLACZEGO ABT SHIELD TO NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE?

  • ABT SHIELD uczy się schematów działania i śledzi zachowanie botów i trolli na podstawie analizy dużej ilości ruchu internetowego. Kluczowi wydawcy i firmy internetowe przeprowadzają wspólną analizę ruchu w celu wymiany doświadczeń związanych z identyfikowaniem zautomatyzowanych botów i trolli. Każdy nowy członek ABT SHIELD pomaga w budowaniu szczelniejszej i doskonalszej tarczy (ang. SHIELD) przeciwko botom i trollom poprzez anonimowe udostępnianie śladów groźnych połączeń.
  • ABT SHIELD wykorzystuje zaawansowaną i skalowalną metodologię śledzenia urządzeń. Technologia oparta jest na unikalnej metodzie identyfikacji i znakowania przychodzącego ruchu internetowego poprzez analizę głębokich warstw stosu TCP/IP. Różnorakie działania „maszyn” (komputerów, laptopów, smartfonów) poszczególnych użytkowników korzystających ze stron internetowych są integrowane w jedną centralną „instancję”/usługę. ABT SHIELD identyfikuje urządzenia użytkowników zainfekowane przez boty lub trolli niezależnie od oprogramowania i niezależnie od systemu operacyjnego.
  • ABT SHIELD jest szybkim firewallem opartym na sztucznej inteligencji (ang. AI). Źródła połączeń powiązane ze zorganizowanymi atakami dezinformacyjnymi wykazują inne cechy niż zachowanie przeciętnego użytkownika. Następnie modele sztucznej inteligencji i zoptymalizowana heurystyka dokonują oceny mającej na celu zablokowanie bądź oznaczenie sesji jako pożądanej. ABT SHIELD przekazuje dane w ułamku sekundy, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań.
  • ABT SHIELD API pozwala na budowanie własnych modeli decyzyjnych opartych na mechanizmie ABT SHIELD.
  • ABT SHIELD zapewnia raportowanie na potrzeby analizowanego ruchu i zagrożeń za pomocą narzędzia internetowego. Ataki mogą być łatwo filtrowane do wyświetlenia pod kątem czasu i wyniku ryzyka. Można je pogrupować według kraju, IP, użytkownika i innych parametrów zdefiniowanych przez klienta.
  • ABT SHIELD został zaprojektowany z myślą o wysokiej skalowalności i bezproblemowej integracji. Integracja polega na umieszczeniu znacznika HTML odnoszącego się do systemu ABT SHIELD i obsłudze zwracanych danych. ABT SHIELD ma neutralny wpływ na doświadczenie użytkownika. System jest dostarczany jako usługa niezależna od infrastruktury klienta, a zatem nie wpływa na wydajność witryny. Jest w pełni kompatybilny z CDN i usługami w chmurze w dowolnej skali, a także z urządzeniami obsługiwanymi przez klienta.
  • ABT SHIELD gwarantuje pełne bezpieczeństwo wymiany kluczowych informacji.