Regional Operational Program
for Mazowsze Voivodship in 2014-2020

EDGE NPD sp. z o.o. received financing for the „ABTShield” project as part of the Regional Operational Program – Axis 1 on “The Use of R&D activity in business”  Action 1.2. “R&D activity of companies” as part of the Regional Operational Program for Mazowsze Voivodship in 2014-2020.

Financing Agreement No.: 

RPMA.01.02.00-14-B448/18-00 z dnia 04.10.2019r.

Aim of project is to create a technological platform which would allow to increase effectiveness in the area of identification and elimination of user or machine (bots) movements which are the source of disinformation on internet websites.

Duration of project: 

01.01.2019 – 31.10.2021

Project value:

Total value: 2 734 639,20 PLN

Qualified expenses: 2 624 874,00 PLN

Financing received from EFRR: 2 094 370,00 PLN

 

EDGE NPD Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn.: „ABTShield” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2. „ Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr:

RPMA.01.02.00-14-B448/18-00 z dnia 04.10.2019r.

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie platformy technologicznej, która pozwoli na zwiększenie efektywności w zakresie identyfikowania i eliminowania z ruchu użytkowników lub maszyn (botów), które są źródłem dezinformacji w serwisach internetowych.

Termin realizacji: 

01.01.2019 – 31.10.2021

Wartość projektu:

Wartość ogółem: 2 734 639,20 zł

Wydatki kwalifikowane: 2 624 874,00 zł

Uzyskane dofinansowanie z EFRR: 2 094 370,00 zł