Misja

Misją społeczną projektu ABTShield wdrażanego przez firmę EDGE NPD jest ograniczenie szkodliwego wpływu rozpowszechnianej w internecie dezinformacji i mowy nienawiści, a także zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń związanych ze skalą i szkodliwością działania botów i trolli oraz masowością nieprawdziwych i szerzących nienawiść treści dystrybuowanych w sieci. 

Nadrzędnym celem projektu jest budownie szerokiego partnerstwa – angażującego organizacje non-profit, biznes, administrację publiczną oraz media – na rzecz efektywnej walki z dezinformacją oraz mową nienawiści.
Do inicjatywy przystąpiły już między innymi: NGO.pl/Klon-Jawor, NASK, Collegium Civitas, InEuropa, Alliance4Europe.


PREAMBUŁA POROZUMIENIA

Strony Porozumienia, świadome zagrożeń społecznych, politycznych i gospodarczych płynących z rozpowszechnianych w sieci nieprawdziwych informacji oraz narastającego w internecie zjawiska botów i trolli, decydują się połączyć siły, by wzmocnić pozytywne efekty zwalczania źródeł dezinformacji, wykorzystując nowe technologie oraz edukację społeczną.

Strony zamierzają podjąć współpracę, która polegać będzie przede wszystkim na inicjowaniu, organizacji i realizacji wspólnych projektów służących ochronie społeczeństw, instytucji i podmiotów przed dezinformacją; promowaniu uczciwego i pozbawionego nienawiści korzystania z internetu; opracowywaniu materiałów informacyjnych oraz rozwoju metod, narzędzi i technologii, których celem jest zapobieganie zjawisku dezinformacji i zwiększenie bezpieczeństwa w sieci. Nadrzędnym celem niniejszego porozumienia jest zawiązanie szerokiego partnerstwa na rzecz walki z dezinformacją w Europie.