Fundusze Unijne

„Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnej platformy technologicznej pn. ABTSHIELD. Powstała platforma technologiczna pozwoli na zwiększenie efektywności w zakresie identyfikowania (a pośrednio eliminowania) w ruchu sieciowym użytkowników i maszyn, którzy są źródłem dezinformacji w serwisach internetowych. Wartość projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego wynosi 2 740 879,00 PLN. Dofinansowanie stanowi 2 106 070,00 PLN czyli 79,88% wartości całego projektu. „