Stowarzyszenia branżowe łączą siły, by działać na rzecz czystej informacji i reklamy

Październik 2, 2019 |

2 października w Centrum Prasowym PAP odbędzie się konferencja inaugurująca współpracę najważniejszych stowarzyszeń branży marketingowej i mediowej na rzecz czystej informacji i reklamy. Inicjatorem prac jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz partnerzy: IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, Izba Wydawców Prasy, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Związek Firm Public Relations.Wydarzenie jest częścią realizacji strategii działań związanych ze zwalczaniem dezinformacji w internecie podjętych przez Komisję Europejską.

Eksperci są zgodni: jeszcze nigdy w dziejach rynku mediów i reklamy sytuacja związana z dezinformacją i adfraud nie była tak trudna jak obecnie. Rozwinął się i ciągle rozwija hejt, trollingoraz nieuczciwe użycie zautomatyzowanych systemów (botów) do osiągania celów politycznych i gospodarczych.

W ciągu ostatnich lat dezinformacja w mediach online rozrosła się do groźnych rozmiarówManipulowanie informacjami i danymi w mediach online ma konkretne skutki, np. wpłynęło na demokratyczne procesy wielu państw (wybory prezydenckie największych mocarstw świata),  a także przyczyniło się do zdestabilizowania dużych firm.  W natłoku informacji czasami wręcz niemożliwe staje oddzielenie prawdy od fałszu. Wymienione zjawiska zaburzają także system finansowania mediów: reklamodawcy nie mają pewności, że zainwestowane w promocje środki trafiają do realnego odbiorcy, a wydawcy są pozbawieni informacji o wiarygodnych zasięgach publikowanych treści.

Postanowiliśmy nie czekać i zrobić wspólnie to, co możemy, również na rynku polskim. Wpisując się w ramy inicjatywy Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformationEuropejskiej, na mocy której funkcjonuje „Kodeks postępowania przeciwko rozpowszechnianiu dezinformacji i fake newsów w interneciehttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation podpisany przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, chcemy zawiązać koalicjęorganizacji branżowych, reklamodawców, wydawców, agencji interaktywnych, domów mediowych, sieci reklamowych i firm technologicznych, która wypracuje konkretne rozwiązania do wdrożenia przez poszczególne grupy interesariuszy Mówi Paweł Tyszkiewicz Pełnomocnik Zarządu SAR

W czasie konferencji przedstawiciele organizacji branżowych, mediów i reklamodawców  opowiedzą o swoich planach związanych z działaniami przeciw dezinformacji. Przedstawione zostaną również statystyki oraz analizy wpływu tego negatywnego zjawiska na branżę komunikacji i na jej odbiorców.

Adfraud i dezinformacja to zjawiska niekorzystne z punktu widzenia interesów wszystkich uczestników rynku komunikacji marketingowej. Podjęcie działań zabezpieczających przed ich dalszym rozwojem wpisuje się w cele, które stawiamy sobie jako IAA Polska.

To ważny temat dla wszystkich naszych członków: reklamodawców, mediów, a także dostawców usług marketingowych, dlatego spodziewam się, że skorzystają oni z możliwości opracowania, a następnie wdrożenia kodeksu dobrych praktyk mających na celu przeciwdziałanie dezinformacji i ad frauds – mówi Jerzy Minorczyk, Dyrektor Generalny IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy.

Nie ulega wątpliwości, że tylko kolektywne działania wszystkich uczestników rynku komunikacji mogą skutecznie wyeliminować adfraud i dezinformację. Z pełnym zaangażowaniem przystępujemy do Inicjatywy, tym bardziej, że stanowi ona uzupełnienie działań, które już w tym zakresie prowadzimy. Przykładem jednej z najnowszych inicjatyw jestKodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic , który zobowiązuje jego sygnatariuszy do przestrzegania określonych standardów w obszarze rynku, za który odpowiadają. Wszystko po to, aby zapewnić jakość, bezpieczeństwo oraz przejrzystość w wykorzystaniu programmatic wszystkim zaangażowanym w proces podmiotom. Inicjatywa na rzecz czystej informacji i reklam rozszerza te działania na pozostałe obszary naszej branży mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Celem konferencji jest zainteresowanie i włączenie jak największej liczby uczestników rynku reklamowego orazmediowego do pracy nad wdrożeniem standardów transparentności i jakości ruchu w internecie.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji 2 października o godz. 14:00 w Centrum Prasowym PAP (ul. Bracka 6/8).