Moderowanie treści online i zachowanie wolności wypowiedzi: Podejście transatlantyckie 1

Moderowanie treści online i zachowanie wolności wypowiedzi: Podejście transatlantyckie

Maj 23, 2019 |

Moderowanie treści online i zachowanie wolności wypowiedzi: Podejście transatlantyckie 2

Seminarium organizowane przez The German Marshall Fund z USA
Seminarium był „dyskusją poza płytą”. Nasi partnerzy wspomnieli o raportach i badaniach przygotowanych przez zespół ABTShield na temat trollingu online i zachowania botów. Okrągły stół zgromadził kilkanaście organów publicznych, organizacji pozarządowych, firm i środowisk badawczych, które angażują się w zwalczanie mowy nienawiści w Internecie. Argumenty ABTShield wskazywały na sztucznie wzmocnioną mowę nienawiści, która wymaga zautomatyzowanych rozwiązań.