Hacking Carrots Meetup #4: Civic Tech 1

Hacking Carrots Meetup #4: Civic Tech

Maj 23, 2019 |

Hacking Carrots Meetup #4: Civic Tech 2

16 maja w HubHub odbyło się spotkanie Hacking Carrots Meetup, w którym uczestnicy mogli porozmawiać z ekspertami Civic Tech na temat rozwiązań 16. celu zrównoważonego rozwoju ONZ: pokoju, sprawiedliwości i silnych instytucji.