GLOBSEC

23 maja, 2019 |

14. edycja GLOBSEC Bratislava Forum – dąży do wyjścia poza obecny ponury obraz stanu spraw międzynarodowych i destrukcyjnych narracji ogarniających nasze społeczeństwa. Projekt GLOBSEC 2019 przybliży możliwości zlikwidowania podziałów i ponownego połączenia się, a tym samym przemyślenia naszych wspólnych wysiłków na rzecz budowania dostatniej, bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości. Musimy odkryć na nowo nasze wartości. Będziemy szukać sposobów osiągnięcia tego celu w pięciu strumieniach kluczowych tematów kształtujących naszą przyszłość — integracja europejska, obrona i bezpieczeństwo w sferze transatlantyckiej, technologia jako dobroczyńca i zagrożenie, zrównoważone społeczeństwa i wreszcie wyzwania dla demokracji i ładu liberalnego.